×
जनप्रतिनिधि
फोटो नाम थर पद ईमेल फोन नं शाखा अहिलेको स्थान
पासाङ नुर्पु शेर्पा गाउँपालिका अध्यक्ष [email protected] 9851018369
कार्यालय बाहिर
दिछेन शेर्पा गाउँपालिका उपाध्यक्ष [email protected] 9849143008
कार्यालय बाहिर
FAQ गुनासो